سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره رحیمی راد – بابلسر، مازندران ، دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران
محمد تابان – ایلام ، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام
سعیده لرستانی – بابلسر، مازندران ، دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران
محبت زهره بخش دزفولی – تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

آینده نگاری تلاشی نظام مند برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزه های دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه می باشد که با هدف شناسایی فناوریهای نوظهور و تعیین آن دسته از بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها احتمال سوددهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام می شود. با توجه به نوپا بودن فناوری نانو و اهمیت فوق العاده آن در جهان و همچنین عزم راسخ کشور برای ورود به این فناوری ، ضرورت آینده نگاری برای رسیدن به توسعه پایدار فناوری نانو آشکار می شود. در این مقاله ابتدا یافته های جدید آینده نگاری فناوری نانو در ژاپن و آمریکا به عنوان کشورهای پیشرو در این زمینه ارائه می شود ، ودر انتها پیشنهاداتی برای ایران ارائه می گردد.