سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا سادات نقوی –
بهرام خوشنویسان – گروه فیزیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش "تئوری تابعی چگالی اختلالی" (DFPT) فرکانسهای فونونی نقطه گاما و شکل حرکت اتمها در نانولوله های (۹ و۰)، (۶ و۰)، (۳ و۰)، (۶ و۶) بررسی می شوند. انتخاب نانولوله ها بر اساس همگونی تقارن آنها با ابر شبکه هگزاگونال است چرا که وجود تقارن های بیشتر تشخیص نمادهای کاهش ناپذیر را آسان تر می کند. مختصات اتمهای یاخته واحد نانولوله ها با توجه به هندسه آنها ابتدا به صورت دستی محاسبه شده و سپس واهلیده می شوند. واهلش این مختصات نیروها و تنش ها را به حداقل ممکن کاهش داده و شرایط را برای انجام محاسبات فونونی فراهم می کند. در میان فرکانس های نقطه گاما مد تنفسی (RBM) از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مقدار محاسباتی آن با مقدار تجربی مقایسه می شود.