سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی قهفرخی –
مرتضی زرگرشوشتری –
منصور فربد –

چکیده:

در این مقاله، ابررسانای Bi1.64Pb0.36Sr2Ca2-xCdxCu3Oy توسط روش واکنش حالت جامد ساخته شد. تأثیر کادمیم بر خواص ابررسانایی ابررسانا i1.64Pb0.36Sr2Ca2-xCdxCu3Oy (BPSCCCO) مورد بررسی قرار گرفت. ریزساختار و ریخت شناسی نمونه ها توسط SEM ، XRD و EDX مطالعه گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان می دهند که فاز Bi-2223 در نمونه های ابررسانای BPSCCCO با درصد کم اکسید کادمیم و زمان پخت طولانی افزایش می یابد. بیشترین چگالی جریان بحرانی، دمای بحرانی و انرژی میخکوبی شار مربوط به نمونه ی با زمان پخت ۲۷۰ ساعت و آلایش کادمیم به مقدار ۰/۰۴ می باشد.