سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فریبا نوع دوست – مربی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
پروانه شوکت – استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
سحر قاسمی – دانشجوی کارشناسی زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

چکیده:
امروزه طب سنتی مورد توجه بسیاری از کشورها است و کشور ما نیز به علت شرایط اقلیمی و پستی و بلندی های متفاوت پوشش های گیاهی مختلفی را در خود پرورش می دهد به منظور شناخت بخشی از این پوشش گیاهی ، مطالعه ای بر روی گیاهان روستای نوترکی از توابع شهرستان ایذه در منتهی الیه شمال شرقی استان خوزستان صورت گرفته است در این تحقیق پس از شناسایی منطقه گیاهان دارویی جمع آوری و سپس مورد شناسایی سیستماتیک قرار گرفتند و نام علمی آنها نیز مشخص شد. همچنین مصارف سنتی گیاهان دارویی جمع آوری شده از طریق مصاحبه با اهالی روستا ثبت شد. تعداد 45 گونه گیاهی متعلق به 23 خانواده جمع آوری گردید که در این بین خانواده های Umbelliferae و Malvaceae و Lamiaceae بیشترین سهم را داشتند. اطلاعات اتنوبوتانیکی مهم ارائه شده در مورد گیاهان دارویی منطقه می تواند به عنوان پایگاه داده ها برای مطالعات فارمالوژیکی و فیتوشیمیایی آینده مورد استفاده قرار گرد هدف از انجام این مطالعه آشنایی بیشتر با پوشش گیاهی کشورمان و همچنین شناسایی گیاهان دارویی و کاربرد آنها در این منطقه می باشد.