سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود مشیری امین – کارشناس ارشد عمران ازدانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

براساس مطالعات و تحقیقات بعمل آمده در طی سالهای گذشته این مقاله نتیجه تحقیقات بر روی رفتار مکانیکی بتن در سه حالت:۱-بتن تحت دمای بالا۲-رفتار بتن در زمان کاهش دما از دمای بالا به دمای معمولی۳- شناخت روشهای حفظ هر چه بیشتر پایداری سازه های بتنی خصوصا سازه های مقاوم بعد از زلزله می باشد. این مقاله سه نقطه نطر را جداگانه مورد بررسی قرار می دهد:۱-رفتار مکانیکی و فیزیکی خود بتن، حین دمای بالا و بعد از آن و اثرات تغییر دما بر مقاومت الاسیسیته، کرنش، ضریب پواسون۲- بررسی اثار حرارت بالا و مجددا برگشت دما به حالت معمولی در میلگردهای صاف و آجدار۳- بررسی آثار حرارت و بعد از کاهش حرارت در رفتار و مشخصات بتن مسلح