سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ولی بریم نژاد – دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

این مقاله روشی برای برآورد سطوح کارایی فنی واحدهای دامی با استفاده از روش مرز تصادفی تولید و آزمون این نکته که آیا سطوح کارایی فنی برآورد شده با معیار تماس با خدمات ترویجی (شرکت در کلاسهای پروار بندی و تماس مروج در سر واحد) ارتباط دارد، نشان می دهد. اطلاعات لازم برای این تحقیق از اطالاعات مقطع عرضی در سال ۱۳۸۰ و برای ۱۰۰ واحد پرواربندی دارای اثر معنی دار و مثبتی در توضیح سطوح کارایی فنی واحدها داردو