مقاله مطالعه اثرات بافتي دوز مزمن سولفات مس بر برخي اندام هاي ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات بافتي دوز مزمن سولفات مس بر برخي اندام هاي ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي كپور معمولي
مقاله سولفات مس
مقاله هيستوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي بشمن مينا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سولفات مس از آلاينده هاي محيط آبي است. هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيكي سولفات مس بر روي اندام هاي مختلف ماهي كپور بوده است. در اين مطالعه، برخي اندام هاي حياتي ماهي كپور معمولي (با وزن تقريبي ۱۰۰ گرم)، شامل آبشش، پوست، كبد، كليه و گنادها، به منظور مشاهده تغييرات ميكروسكوپي در مجاورت مزمن با سولفات مس بميزان ۰٫۰۱ ميلي گرم در ليتر به مدت يكماه و در دماي آب ۱۹±۱ درجه سانتيگراد قرار گرفتند. پس از پايداركردن بافت ها در فرمالين ۱۰ درصد، مقاطع بافتي به ضخامت ۵ ميكرون تهيه و به روش هماتوكسيلين- ائوزين رنگ آميزي گرديدند. سپس مقاطع ميكروسكوپي مربوطه توسط ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند. مهمترين ضايعات كبدي شامل نكروزكانوني، واكوئله شدن، تغييرات پيكنوتيك و كاريوركسي در هسته هپاتوسيت ها، پرخوني و هجوم لنفوسيت ها دريافت همبندي كپسول كبدي بودند. ضايعات غدد جنسي شامل رسوب رنگدانه هموسيدرين و نفوذ سلول هاي آماسي بودند. در آبشش ادم، هيپرتروفي لاملاهاي ثانويه، هيپرپلازي سلول هاي پوششي آبشش، چسبندگي لاملاهاي ثانويه بيكديگر، افزايش سلول هاي كلرايد و مخاطي، پرخوني و حضور لنفوسيت ها مشاهده گرديد. در بافت كليه تغييرات نكروتيك لوله ها بخصوص در لوله هاي پروگزيمال قابل مشاهده بودند. با توجه به مشاهدات موجود در اين مطالعه مي توان ابراز داشت كه در مورد ماهياني كه در مجاورت مزمن سولفات مس بميزان ۰٫۰۱ ميلي گرم در ليتر به مدت يكماه قرار گرفتند، ضايعات بافتي فوق الذكر رخ مي دهد.