مقاله مطالعه اثرات بيهوشي با هلوتان بر كليه سگ: يافته هاي هيستوپاتولوژيك و بيوشيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات بيهوشي با هلوتان بر كليه سگ: يافته هاي هيستوپاتولوژيك و بيوشيميايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هالوتان
مقاله بيهوشي
مقاله كليه
مقاله سگ
مقاله نفروتوكسيسيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان فر امين
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داروهاي بيهوشي استنشاقي به طور گسترده جهت بيهوشي عمومي در انسان و حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرند. تقريبا ۲۰ درصد از هلوتان در بيهوشي با اين دارو از روش هاي اكسيداسيون و احيا متابوليزه مي شود. ۱۵ عدد سگ سالم به طور اتفاقي به سه گروه تقسيم شدند (گروه ۱، ۲ و ۳). همه حيوانات بوسيله داروي هالوتان تحت بيهوشي قرار گرفتند. در هر نوبت، بيهوشي در گروه اول آزمايش به مدت يك ساعت، در گروه دوم آزمايش به مدت ۳ ساعت و در گروه سوم آزمايش به مدت ۵ ساعت انجام گرفت تمامي بيهوشي ها با ۴۸ فاصله در سه گروه مختلف D3) و D1، (D2 تكرار شدند. نمونه هاي خون سياهرگي جهت اندازه گيري ازت اوره خون و كراتنين سرم در هر سه گروه قبل از القا بيهوشي (زمان صفر) ۱، ۳، ۵ و ۲۴ ساعت پس از بيهوشي از وريد وداج اخذ گرديد. حيوانات هر گروه ۷۲ ساعت پس از بيهوشي، با روش انساني كشته شده و از كليه هاي سمت راست و چپ جهت مشاهده اثرات پاتولوژيك هالوتان بر كليه نمونه برداري شد. تفاوت معني داري بين ميزان ازت اوره خون و كراتينين در گروه يك در زمان هاي مختلف نمونه گيري در مقايسه با زمان صفر ديده نشد. در گروه هاي ۲ و ۳ ميزان ازت اوره خون و كراتينين در زمان هاي ۳، ۵ و ۲۴ بعد از بيهوشي در مقايسه با گروه يك در نوبت سوم بيهوشي (p<0.05D3) افزايش يافت. در گروه ۳ ميزان ازت اوره خون و كراتينين يك ساعت بعد از بيهوشي در مقايسه با گروه ۱ و ۲ در نوبت سوم بيهوشي افزايش يافته بود (p<0.05D3). مشاهده ميكروسكوپيك كليه ها نشان داد كه در كليه حيوانات گروه اول هيچگونه ضايعه پاتولوژيك وجود ندارد. در كليه حيوانات گروه دوم و سوم نكروز حاد لوله هاي كليه (ATN)، پرخوني در ناحيه مدولا مشاهده گرديد. غشا پايه در لوله هايي كه دچار ATN شده بودند هنوز سالم بنظر مي رسيدند و سلول هاي نكروزه به درون لومن لوله ها ريزش كرده بودند. يافته ها نشان مي دهد كه تكرار بيهوشي با هالوتان در زمان هاي طولاني باعث آسيب هاي كليوي و نهايتا كاهش تصفيه گلومرولي و افزايش ازت اوره خون و كراتينين خواهد شد.