سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نرگس النچری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد
محمد صالح اولیا – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
یاسمن خداداده – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

در بازار رقابتی و گوناگون امروز، تحلیل تمایلات و ترجیحات مشتری بوسیله بگارگیری روشهای قراردادی مشکل است. طراحی محصول خوب، باید، نه تنها نیازهای فیزیکی، بلکه نیازهای روانشناختی مشتری را مرتفع نماید. تا آنجا که در بسیاری از محصولات، شکل و فرم می تواند نقش کلیدی در رفتار کاربر داشته باشد که مشتری نمی تواند آن را بصورت واضح بیان نماید.در این مقاله از روش گسترش عملکرد کیفیتQFD) جهت شنیدن صدای مشتری استفاده شده و تحلیل خوشه ای جهت مرتبط ساختن نیازها و ترجیحات مشتری به مشخصات طراحی انتخاب شده است. صنعت سرامیک به عنوان مطالعه موردی، چگونگی بررسی ابعاد زیبایی کیفیت را در فرآیند QFD نشان می دهد.