سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی محمد منسوجی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
عزیز الله شهیدی فر – کارشناس ارشد زراعت جهاد کشاورزی شهرستان بابل
مسعود محسنی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت ذرت دانه ای در کل کشور ۲۱۸ هزار هکتار می باشد.ذرت گیاهی چهار کبنه و سریع الرشد استکه در طی دوره رشد مواد غذایی زیادی را از خاک جذب می کند، بنابراین در دوره رشد و نمو به مواد غذایی مخلتف و به نسبت زیادی نیاز دارد که باید به مقدار کافی در اختیار آن قرار داده شود. در مزارع و باغهای ایران به دلیل حاکمیت شرایط آهکی و کاهش مواد الی خاک ها و حلالیت کم، کمبود عناصر کم مصرف و به ویژه روی و بور دیده می شود. ملکوتی و لطف اللهی گزارش دادند که کمبود روی سبب زردی برگ های جوان، کاهش تعداد دانه، پیچیدگی حاشیه برگها، پر نشدن انتهای بلال و کاهش عملکرد می گردد. بور نقش مهمی در گرده افشانی و جوانه زنی گرده، کنترل واکنشعای بیوشیمیایی و ساختمان دیواره سلولی ذرت دارد. علاوه بر مصرف خاکی با محلول پاشی نیز می توان عناصر غذایی را در اختیار گیاه گذاشت، در اینروش عناصر غذایی به طور مستقیم در اختیار شاخ و برگ قرار می گیرد.