سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا شیدایی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
پیام خندانی فومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

با توجه به فزونی چشمگیر نیروهای واقعی زلزله نسبت به مقادیر آئین نامه ای، ممکن است اعضای مهاربند حین زلزله دچار تسلیم در کشش و یا کمانش در فشار شوند. با کمانش هر عضو مهاربند، از ظرفیت باربری آن کاسته شده و بار آن به سایر اعضای سازه منتقل می شود. در اثر این اضافه بار اعمال شده به اعضا، ممکن است اعضای دیگری نیز کمانه کنند و بدین سان روند تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه سرعت می گیرد. نحوه باز توزیع بار عضو، بر اساس رفتار پس کمانشی آن صورت می گیرد. در این مقاله ابتدا رفتار کمانشی و پس کمانشی اعضای مهاربند، در سه حالت مختلف کمانش کلی، کمانش موضعی خارج از صفحه و کمانش موضعی داخل صفحه مورد بررسی قرار گرفته است سپس تاثیر نوع کمانش بادبندها در رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده ساده و دوگانه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (Push Over) ارزیابی گردیده است. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که با کاهش ضریب طول موثر کمانش اعضای مهاربند، ضریب شکل پذیری قابهای مهاربندی شده کاهش می یابد. همچنین استفاده از قابهای دوگانه و نیز افزایش تعداد طبقات ساختمان، از تاثیر نوع کمانش اعضای مهاربند بر رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده می کاهد.