مقاله مطالعه اثرات هيبريد، علف هاي هرز و تراکم گياهي بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ذرت شيرين در شرايط آب و هوايي هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات هيبريد، علف هاي هرز و تراکم گياهي بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ذرت شيرين در شرايط آب و هوايي هرمزگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت شيرين
مقاله کنترل علف هرز
مقاله تراکم بوته
مقاله Shimmer،KSC40

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي افشار حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه تعيين خصوصيات مهم زراعي هيبريد هاي ذرت شيرين در شرايط حضور و کنترل کامل علف هاي هرز در تراکم هاي مختلف بوته در واحد سطح بود. اين بررسي در سال ۱۳۸۵ و در منطقه حاجي آباد هرمزگان انجام پذيرفت. طرح آزمايشي مورد استفاده اسپليت اسپليت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار بود. کرت هاي اصلي شامل هيبريد هاي ذرت شيرين KSC403 و Shimmer و دو سطح کنترل و عدم کنترل کامل علف هاي هرز در کرت هاي فرعي و سه تراکم گياهي ذرت شيرين ۵۳، ۶۷ و ۸۹ هزار بوته در هکتار در کرت هاي فرعي فرعي قرار داده شده بودند. نتايج نشان داد بين هيبريد هاي KSC403 و Shimmer از نظر عملکرد دانه، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد دانه در رديف، تعداد رديف در بلال اختلاف معني داري وجود داشت. همچنين کنترل کامل علف هاي هرز موجب افزايش عملکرد دانه ذرت شيرين به ميزان ۷٫۸ درصد گرديد. حداکثر عملکرد دانه به ميزان۹۷۰۰ کيلوگرم در هکتار از هيبريد Shimmer با تراکم ۸۹۰۰۰ بوته در شرايط کنترل کامل علف هاي هرز به دست آمد. در مجموع هيبريد Shimmer  خصوصيات برتري نسبت به KSC403 نشان داد. همچنين هيبريدShimmer  توانست حداکثر عملکرد دانه را با تراکم ۸۹۰۰۰ بوته در هکتار و کنترل کامل علف هاي هرز توليد نمايد.