مقاله مطالعه اثرات هيستوپاتولوژيك داروي ايزوپرنالين بر غده بزاقي بناگوشي گربه ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات هيستوپاتولوژيك داروي ايزوپرنالين بر غده بزاقي بناگوشي گربه ماده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوپرنالين
مقاله گربه
مقاله غده بزاقي بناگوشي
مقاله هيستوپاتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف آباد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غدد بزاقي با اعمال گوناگوني كه انجام مي دهند از جايگاه ويژه اي در امر تحقيقات برخوردارند. در اين تحقيق، ساختار بافت شناسي غده پاروتيد (بناگوشي) گربه ماده در شرايط نرمال و تحت تاثير داروي ايزوپرنالين مورد مطالعه قرار گرفت. ده قلاده گربه ماده براي اين تحقيق انتخاب شدند كه به دو گروه شاهد و آزمايش تقسيم شدند. داروي ايزوپرنالين به مدت ۲۰ روز و با دوز ۱٫۶ ميليگرم به گروه آزمايش تزريق شد. تغييراتي در وزن و ساختار سلولي غده پاروتيد صورت گرفت بدين صورت كه ميانگين وزن غده پاروتيد در گروه آزمايش ۱٫۸ برابر بزرگتر از گروه شاهد شده بود. در مطالعات بافت شناسي غده پاروتيد در سطح ميكروسكوپ نوري، در گروه شاهد، واحدهاي ترشحي غده پاروتيد آسيني مركب و سروز خالص بودند. در گروه آزمايش، تغييرات هيستوپاتولوژيك شامل هيپرپلازي و هيپرتروفي واحدهاي ترشحي بود. نتايج بدست آمده تاثير داروي ايزوپرنالين را بر روي غده پاروتيد گربه مانند حيوانات ديگر مثل موش صحرايي، موش آزمايشگاهي و خرگوش ثابت مي كند.