سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
امین سالم – هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله اثر کربنات سدیم بر فرایند فعال سازی نوعی بنتونیت، با بررسی تغییرات سطح ویژه آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در طی آزمایشات انجام شده سطح ویژه بنتونیت با استفاده از جذب متیلن بلو اندازه گیری شد. به منظوربررسی اثر فاکتورهایی چون مدت زمان فعال سازی و غلظت کربنات سدیم بر تغییرات سطح فعال بنتونیت، واکنشهای فعال سازی در شرایط ایزوترمال بررسی شده است. برای بیان بهتر تغییرات سطح از یک مدل سنتیکی استفاده شده و به کمک داده های تجربی حاصل، پارامتر های سنتیکی مدل مذکور به همراه پارامترهای سنتیکی واکنش فعال سازی بنتونیت محاسبه شد. در نهایت تطابق بسیار خوب بین داده های تجربی و مدل سنتیکی نشان داده شده است. نتایج محاسبات نشان میدهد که با افزایش غلظت کربنات سدیم انرژی اکتیواسیون تغییر قابل توجهی نشان نمی دهد، در حالی که بر تعداد نقاط فعال افزوده می شود.