سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قاسمی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید چراغی – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
بتول تقی پور – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن فکری – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از عوامل مهم در تغییر کیفیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی چشمه های شور می باشد. وجود چشمه های شور با توجه به نوع نمک محلول و میزان نمک آنها می تواند به عنوان منابع اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. بررسی علل شوری و نوع شوری می تواند به ارائه راهکارهایی برای حفظ منابع آب و استفاده بهینه از این منابع منجر گردد. در این مقاله با توجه به اهمیت منابع آبی حوضه کارون به عنوان یکی از منابع اصلی آب کشور و تاثیر چشمه های شور بر کیفیت این منابع به بررسی علل شوری رودخانه نازی و تهاجم آب شور پرداخته شده است. پس از مطالعات زمین شناسی، تکتونیکی، آب شناسی و هیدروژئوشیمیایی وجود ذخایر نمکی موجود در سازند هرمز از عوامل شوری شناخته شد و راهکارهایی برای جلوگیری از نفوذ بیشتر آب شور ارائه گردید.