سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن اسلامی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند
جلیل مرشدیان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند
حسین علی خنکدار – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند
سید حسن جعفری – دانشگاه تهران، دانشکدة فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش پلی اتیلن نیمه رسانا با افزودن نوع خاصی از دوده (Carbon Black (CB)) و پخش مناسب آن به داخل پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) بدست آمده است. بطور خاص دو ویژگی مهم این مواد بنامهای اثرات PTC (Positive Temperature Coefficient) و NTC (Negative Temperature Coefficient) مورد مطالعه قرار گرفته است. از خصوصیات اصلی مواد PTC این است که مقاومت الکتریکی آن با افزایش دما افزایش می یابد و از خصوصیات مواد NTC این است که مقاومت الکتریکی آنها با افزایش دما کاهش می یابد. اثر مقدار دوده بر مقاومت الکتریکی در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت . همچنین تغییرات مقاومت الکتریکی با دما برای ترکیبات با مقادیر مختلف دوده بررسی شده و اثرات NTC و PTC مورد تحلیل قرار گرفته است. از آنجائی که اثر NTC پدیده نا مطلوبی است برای کاهش اثر NTC با استفاده از د یکیومیل پراکسید (DCP) پلی اتیلن پر شده با دوده شبکه‌ای شده و اثر مقادیر مختلف DCP برای کاهش NTC مطالعه شده است.