سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرود صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال بختیاری

چکیده:

گیاه علوفه ای اسپرس یکی از گیاهان علوفه ای است که بصورت دائمی در مناطق مدیترانه و مخصوصا خاورمیانه می روید کشت مخلوط اسپرس با گراس ها می تواند بطور چشمگیری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه را بهبود بخشیده و از عوامل محیطی و تولید به نحو بهینه ای استفاده شود. به منظور بررسی و مطالعه اثر ترکیبات کشات بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس با لوالیوم این آزمایش در بهار ۱۲۳۷۸ آغاز و به مدت سه سال زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۷ تیمار و روش کاشت مخلوط درهم اجرا شد.