سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد حسن زاده – گروه فیزیک، دانشگاه گیلان
صابر فرجامی شایسته –

چکیده:

در این مقاله نانوذرات CdSآلائیده با Cu به روش سنتز شیمیایی مرطوب در حلال آبی تهیه شده اند.از تیوگلیسرول به عنوان عامل پوششی استفاده شده است. نمونه ها درنسبتهای مختلف ۴،۱ و ۷ درصد تهیه شده اند . نتایج نشان دهنده آن است که با کاهش نسبت آلائیدگی شدت پیک جذبی افزایش می یابد. آلائیدگی گاف نواری را بزرگتر کرده است. نانوذرات آلائیده تولید شده دارای اندازه تقریبا یکسانی هستند. طیف پراش اشعه ایکس فاز کریستالی هگزاگونال را نشان می دهد.