سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ع رزم آور – کارشناسی ارشد مهندسی ساخت و تولید- دانشگاه نجف آباد -دانشکده مهندسی مک
م. صدیقی – استادیار- دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در فرایند شکل دهی چرخشی فاکتورهای زیادی تاثیر گذار است که یکی از این فاکتورها اصطکاک بین ابزار و قطعه کار است در این مقاله با روش دینامیکی صریح ب.سیله یک نرم افزار FE برای شبیه سازی این فرایند و تاثیرات نسبت جرمی و کنترل تماس مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله نخست شبیه سازی مدل المان محدود سه بعدی ورق (Al-1100-O) که در این فرایند زیر حرکت ابزار در دو حالت ثابت و چرخشی قرار گرفته انجام شده است. سپس تاثیرات اصطکاک روی نیروهای محوری و شعاعی ابزار مورد بررسی قرار گرفته است. سرانجام با آزمایشات عملی موجود مقایسه شده که قابلیت حل مناسب فرایند فرم دهی چرخشی را نشان می دهد.