سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا چانی چی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمد علیمددی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور تعیین اثر عصاره کاه و کلش ارقام نخود سیاه بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهان زراعی در تناوب با آن مقادیر ۱۵۰، ۳۵۰ و ۶۰۰ گرم کاه و کلش دو رقم نخود سیاه بمدت یک روز در ۱۵ لیتر آب خیسانده و عصاره گیری شد سرعت و درصد جوانه زنی ارتفاع بوته وزن خشک قسمت هوایی وزن خشک ریشه و نسبت وزن خشک ساقه به ریشه گیاهی زراعی آفتابگردان سویا و سورگوم پس از ۴ هفته آبیاری با غلتظ های غلظت عصاره نخود سیاه اندازه گیری و با شاهد (آب معمولی بدون عصاره) مقایسه شدند.