سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
بهاره صیامی – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
عذرا عطایی عظیمی – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
بابک دلنواز هاشملویان – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر طول موج های مختلف نور روی خصوصیات کمی و کیفی دانه رستهای گلرنگ در کشت در پتری دیش آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال ۱۳۹۳ انجام شد. دانه های گلرنگ کشت شده با فیلترهای آبی (۵۵۶ نانومتر)، قرمز (۸۰۰-۶۰۴ نانومتر)، سبز (۸۰۰-۷۵۷ نانومتر)، بی رنگ (نور مرئی) و سیاه (تاریکی) محصور و به مدت ۹ روز تحت نور طبیعی و لامپ در کشت پتری دیش قرار داده شد. نتایج تابش اثر طول موجهای مختلف نور بر درصد رویش دانه، ، وزن خشک، محتوای روغن، درصد مواد معدنی و آلی نشان داد که تاریکی برای افزایش جوانه زنی دانه ودرصد وزن خشک و مواد معدنی مناسب تر و نور طبیعی اثر بازدارندگی داشت. در نور لامپ، محتوای روغن و مواد آلی در همه تیمارها کاهش یافت.