سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
بهاره صیامی – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
عذرا عطایی عظیمی – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
بابک دلنواز هاشملویان – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده:
دانه رست گلرنگ در ابتدای رشد، مثل سایر گیاهان، نیازی به نور برای انجام فتوسنتز ندارد ولی با داشتن ریشه مناسب و تبدیل اندامک های سلولی مثل اتیوپلاست به کلروپلاست در حضور نور، زمان زنده ماندن و استقلال دانه رست افزایش می یابد. در این پژوهش اثر طول موج های مختلف نور روی رنگدانه های فتوسنتزی در کشت در گلدان به صورت فاکتوریل در قالب طر کاملا تصادفی بررسی شد. دانه های گلرنگ کشت شده با فیلترهای آبی (۵۵۶ نانومتر)، قرمز (۸۰۰-۶۰۴ نانومتر)، سبز (۸۰۰-۷۵۷ نانومتر)، بی رنگ (نور مرئی) و سیاه (تاریکی) محصور و به مدت ۴۵ روز در کشت گلدانی تحت نور طبیعی قرار داده شد. نتایج تابش اثر طول موجهای مختلف نور بر رنگیزههای فتوسنتزی نشان داد که نور مرئی طبیعی بیشترین اثر محرک بر کلروفیل a و b بیشترین اثر بازدارنده را داشت. نور مرئی در زمان (۳۰ روز) بیشترین اثر محرک بر کلروفیل a و b و کارتنوئید را داشت. فیلترهای قرمز و آبی در زمان (۴۵ روز) بیشترین اثر بازدارنده بر روی کلروفیل a را داشت و همچنین فیلتر سبز در زمان (۴۵ روز) بیشترین اثر بازدارنده بر روی کلروفیل b و کارتنوئید را داشت.