سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سهیل قریشی – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران
کامبیز رحیمیان – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران
اکبر حریری – مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

منظور مطالعه اثر تخلیه کورونا و اضافه کردن گاز هلیوم در ضریب بهره ، g0 ، در لیزرهای نیتروژن نوع TE، آزمایشی با استفاده از یک نوسانگر و یک تقویت کننده که هر دو با پیش یونش کورونا فعال می شوند بر پا شد . جزئیات مرتبط با انداز ه گیری های انجام شده ارائه می شوند . علاوه بر آن، دریافتیم که ضریب بهره در لیزرهای نیتروژن از یک منحنی مشخصه ای تبعیت می کند که در آن طول کانال لیزر در مقادیر ضرایب بهره اندازه گیری شده دارای نقش بسیار بارزی است