سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید قناعت شعار – آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمه رساناهای مغناطیسی، پژوهشکده لیزر و پل
مهرداد مرادی –

چکیده:

ا استفاده از روش ماتریسی، بزرگی چرخش و بیضی گونگی قطبش نور بازتابی از ساختار Glass/Metallic reflector/TiO2/Co/TiO 2 به ازای لایه های فلزی نقره، طلا، مس، آلومینیوم و پلاتین برای دو قطبش فرودی s و p محاسبه شده است. به این ترتیب لایه فلزی مناسب برای رسیدن به بیشترین چرخش و کمترین بیض یگونگی در طول موج های کوتاه تر به منظور کاربرد در حافظه های مغناطیسی تعیین شد.