سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فائزه اصلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، – مهندسی خاک و پی، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
عباس قدیمی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:
رفتار مقاومتی خاکهای ماسه ای تمیز بارها مورد تحقیق قرار گرفته است. این در حالی است که خاکهای ماسه ای طبیعی اغلب شامل مقادیر قابل توجهی ریزدانه هستند. در این مقاله تاثیر ریزدانه غیر خمیری بر مقاومت برشی خاک ماسه ای ساحل بندر انزلی بررسی شده است. به این منظور، مجموعه ای از آزمایشهای سه محوری استاتیکی در شرایط زهکشی شده بر روی نمونه هایی از ماسه با درصدهای مختلف ریزدانه غیر خمیری که با روش کوبش مرطوب ساخته شده بودند، انجام شد. نتایج نشان میدهند که حضور مقادیر کم ریزدانه غیر خمیری در خاک ماسه ای بندر انزلی سبب افزایش و مقادیر بیشتر آن سبب کاهش مقاومت برشی خاک میشود