سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهاروندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
احسان رضابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر افزودن تالک و زیرکونیا بر خواص مکانیکی و رفتار زینترینگ کاربید بور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . بدین منظور مقادیر متفاوتی از این مواد، صفر تا ۳۰ درصد وزنی به پودر اولیه (کاربید بور) افزوده شد و پس از آماده سازی نمونه های خام، در دو دمای متفاوت ۲۰۵۰ و ۲۱۵۰ درجه سانتی گراد، زینتر گردیدند.آزمایشات صورت گرفته بر روی نمونه ها آشکار نمود که هر دو ماده رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی کاربید بور را بهبود می بخشند .درحالی که تالک به واسطه فراوانتر بودن نسبت به زیرکونی ا، می تواند جایگزین مناسبی برای این ترکیب در این سیستم محسوب شود.