سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی اسماعیلی – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران
ارسطو عباسیان – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

ذرت از جمله گیاهان زراعی است که در بخش های وسیعی از زمین های زراعی استان مازندران و گرگان کشت می گردد .مطالعات زیادی نشان می دهد که امروزه مصرف کودهای ریز مغذی سبب افزایش عملکرد در بسیاری از گیاهان زراعی شده است . همچنین عدم رعایت برخی از نکات مدیریتی مانند تردد بی رویه ادوات کشاورزی سبب تشکیل لایه های سخت در محل تجمع ریشه ها شده است که باعث اثر سوء در عملکرد محصولات کشاورزی می شود. لذا آزمایشی در بهار ۱۳۸۲ در مزرعه زراعی موسسه شیر و گوشت مهدشت شهرستان ساری اجرا گردید.آزمایش بصورت اسپلت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی پیاده گردید. فاکتور اصلی در دو سطح (کاربر زیر شکن و عدم کاربر زیر شکن) و فاکتورهای فرعی شامل مصرف کودهای ریز مغذی سولفات روی و سولفات منگنز در چهار سطح (شاهد یا بدون مصرف کود, مصرف ۴۰ کیلو گرم سولفات روی , مصرف ۴۰ کیلوگرم سولفات منگنز و مصرف توام این دو کود هر یک به مقدار ۴۰ کیلوگرم).مطالعات انجام شده نشان داد که کاربرد زیر شکن سبب افزایش ارتفاع در گیاه ذرت شده است ( P<0/05) در سایر صفات (مانند قطر ساقه , تعداد بلال در بوته , تعداد دانه در بلال و وزن خشک بوته) اختلافات موجود از لحاظ آماری معنی دار نشد.کاربرد سطوح مختلف کودهای ریز مغذی نشان داد که مصرف این کودها سبب افزایش ارتفاع گیاه (P<0/01)،افزایش قطر بلال (P<0/05) و افزایش وزن خشک ساقه گردیده است (P<0/01) هیچ یک از صفات تحت تاثیر متقابل دو فاکتور نام برده قرار نگرفت.