سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرفتاح – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد- شرکت احداث کنترل
ابراهیم فدایی – دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مواد- شرکت احداث کنترل

چکیده:

استفاده ازسیستم راهگاهی در فرایند ریخته گری یکی از موارد موثر بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای منیزیم است.راندمان وکارایی آندهای فداشونده نیز که از طریق ریخته گری تولید می شوند تحت تاثیر استفاده یا عدم استفاده ازسیستم راهگاهی قرار دارد. پیش از بارریزی هر دو قالب تحت عملیات پیشگرم قرار گرفتند.. جهت بررسی اثرسیستم راهگاهی بر خواص الکتروشیمیائی آند Mg-Mn دو روش بارریزی درون قالب چدنی بدون سیستم راهگاهی و قالب چدنی دارای سیستم راهگاهی مورد استفاده قرار گرفت تا میزان خواص الکتروشیمیائی (ظرفیت جریان، پتانسیل وراندمان) در هر دو روش معین و مشخص گردد. مطالعه ساختار میکروسکوپی و ماکروسکوپی نمونه ها نیز نشان داد که بعضی عیوب ریختهگری نظیر تخلخل برروی خواص آندها اثر گذار است.