سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر زنده نام –
وجیهه توانگر ریزی –
عبدالعلی ذولانواری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر شرایط انباشت برروی خواص اپتیکی لایه نازک اکسید روی (ZnO)، لایه هایی تحت شرایط متفاوت لایه نشانی شدند. توان عبوری، ضریب شکست، ضریب خاموشی لایه و تغییرات آنها در شرایط انباشت مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. توان عبوری از طول موج ۳۷۰nm سرعت افزایش می یابد. ضخامت، تغییری بر رفتار توان عبوری مگر در ضخامت های بالای ۱۵۰nm ندارد. با افزایش آهنگ انباشت تا حدود ۳/۷nm/s توان عبوری حدود% ۱۰ کاهش یافته و ضریب شکست افزایش می یابد.تغیر ضخامت بر ضریب خاموشی k بی اثربوده، در صورتیکه تغییر آهنگ انباشت بر روی آن اثر گذار می باشد.