سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی مرتضوی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست
غلامحسین ظهوری – مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم بخش شیمی
رقیه جم جاه – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست
سعید احمدجو – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کاتالیست

چکیده:

کاتالیست زیگلر ـ ناتا بر پایه TiCl4/MgCl2(Ethoxied type)/Sio2/EB/PMT تهیه گردید و کوپلیمریزاسیون لاستیک EPR در نسبت فشاری پروپیلن به اتیلن ۱/۴ در شرایط مختلف عملیاتی نظیر غلظت هیدروژن، دما و غلظت کمک کاتالیست (تری ایزوبوتیل آلومینیوم TiBA) انجام گرفت. وزن مولکولی متوسط ویسکوزیته (Mn) نمونه کوپلیمرها با روش ویسکومتری از نوع آبلود اندازه‌گیری شد و مشاهده شد با افزایش غلظت کمک کاتالیست، هیدروژن و دما (Mn) کاهش می‌یابد.