سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد آروین – عضو هیات علمی بخش باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر
علیرضا بهرامی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در یک ازمایش مزرعه ای اثر غلظت های آترازین (۰، ۱۰۰و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر) و دور آبیاری (۷و۰ روز) بر میزان محصول ۴ رقم سیب زمینی (راموس، سانتانا، دیاموند و آگریا) مطالعه گردید. دور آبیاری ۱۰ روز باعث کاهش مقدار محصول سیب زمینی به میزان ۵۰ الی ۶۰ درصد همه ارقام گردید. مصرف ۱۵۰ میلی گرم در لیتر آترازین نیز باعث کاهش محصول درکلیه ارقام گردید. مصرف ۱۰۰ میلی گرم آترازین باعث افزایش محصول در دو رقم راموس و سانتانا تحت دو شرایط تنش خشکی و غیر تنش گردید. ولی در رقم دیاموند ۱۰۰ میلی گرم آترازین باعث کاهش محصول تحت شرایط غیر تنش و افزایش آن تحت شرایط تنشخشکی گردید.