سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میتراالسادات طباطبایی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهناز مظاهری اسدی – دکترای بیوتکنولوژی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در ایران با توجه به وابستگی شدید اقتصادی کشور به صادرات نفت خام و محصولات وابسته، همواره صنایع نفت وگاز و صنایع وابسته به آنها دارای اهمیت به سزایی هستند.
به منظور بالابردن تولید نفت خام تکنیکهای مختلف ازدیاد برداشت مورد استفاده قرار میگیرد، از جمله جدیدترین تکنیکهای مورد استفاده فرایند ازدیاد برداشت به روش میکروبی است. فرایند ازدیاد برداشت به روش میکروبی نفت شامل استفاده از میکروارگانیسمهای بومی مخازن نفتی و یا استفاده از گونه های خاص باکتریاییخالص شده برای تولید متابولیتهای خاص است که به ازدیاد برداشت نفت کمک می کند.
متانوژنها که ازجمله آرکیهای بومی مخازن نفتی می باشند به طرق دیگر مختلف مانند تولید گاز و نتیجتا افزایش فشار مخزنی و نیز کاهش گرانروی سیالات مخزنی، شکستن زنجیره های سنگین نفتی و کاهش گرانروی نفت، تولید مواد پلیمری در ایجاد انسداد انتخابی و یا افزایش گرانروی مایع تزریقی، و تولید ترکیبات فعال زیستی در فرایند ازدیاد برداشت مفید واقع می شوند.
در این مطالعه چندین نمونه نفتی از مخازن مختلف برای بررسی حضور متانوژنها در نفت خام ایران در نظر گرفته شد. در پی ایزولاسیون در محیط های اختصاصی و عمومی تولید گاز و پلیمر مورد بررسی قرار گرفت. برای ردیابی حضور متانوژنها در نمونه ها پس از چندین بار کشت و حذف میکروارگانیسمهای دیگر، میکروسکوپ فلورسنت مورد استفاده قرار گرفت. تمامی نمونه های جدا شده به غلظت نمکی نیازمند بوده و برخی زا می توان هالوفین تلقی کرد.