سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبری بیدختی – استاد گروه فیزیک فضاموسسه ژئوفیزیک
م. عرب حسینی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
ب. فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی

چکیده:

مدلسازی آلودگی هوا به عنوان ابزاری است که می تواند چگونگی پخش اتمسفری را در مکان و بعضا زمان نشان دهد. مدلهایی که در این راستا از آنها استفاده می شود به سه دسته کلی مدلهای گوسی، انتگرالی و DNS تقسیم می شوند. در این مطالعه از یک مدل DNS استفاده شده است. با اجرای این مدل در منطقه تهران اثر ناهمواری سطح به عنوان یکی از عوامل موثر بر پخش و پراکنش جوی نشان داده شده است. در این مدل، با بکار گیری تقریب غیر هیدرو استاتیک که در آن از تقریب بوسینیک و تبدیل مختصات گال- چن استفاده شده، به حل معادله فرارفت توسط الگوریتم بالاسوی وزن دار MPDATA پرداخته می شود (اسمولارکیویچ و مارگولین، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵).مدل برای یک روز نمونه تابستانی(۴ اوت ۲۰۰۴ ) و ساعتهای ۰۰:۰۰ و۱۲:۰۰ یکبار برای منطقه ای با توپوگرافی پیچیده (منطقه تهران) و بار دیگر برای همان منطقه بدون در نظر گرفتن توپوگرافی اجرا شده است. نتایج بدست آمده توسط مدل حاکی از بقای بیشتر آلاینده ها (در اینجا چند آلاینده نقطه ای) در اجرای مدل با توپوگرافی نسبت به حالت بدون ناهمواری سطح می باشد.