سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین ظهوری – مشهد – دانشگاه فردوسی
محمد وکیلی – تهران-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رقیه جم جاه – تهران-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سعید احمدجو – تهران-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

کاتالیست زیگلر-ناتا بر پایه ترکیب وانادیم تتراکلراید و کمک کاتالیست تری ایزوبوتیلآلومینیوم برای سنتز الاستومرEPDMبه روش درجا تهیه شد. پیش برنده ۳ CHCl جهت افزایش فعالیت آنها اضافه شد. اثرات نسبت مولی اجزاء مهمکاتالیست یعنی نسبت مولی پیش کاتالیست به کمک کاتالیست روی راندمان کاتالیست ، دمای انتقال شیشهایی ، ترکیب درصد و موفولوژی ترپلیمر مطالعه شد. نسبت مولیAl/V از ۲ تا ۲۰ مورد مطالعه قرار گرفت . در نسبتهای مولی بالای ۹ <Al/V توزیع تصادفی مونومرها در ترپلیمر کاهش و تمایل به تشکیل هموپلیمربیشتر میشود که در نتیجه سبب افزایشTg میشود.
همچنین معلوم شد که با افزایش نسبتAl/V بیشتر از ۱۰ ، درصد اتیلن در ترپلیمر افزایش مییابد.