سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شاهو غفاری – کارشناس تکنولوژی جوشکاری، موسسه آموزش عالی کار رفسنجان
اکرم نوری دلاور – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه تهران
حامد ثابت – گروه مهندسی مواد و متالوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر نوع الکترود (۵ الکترود مختلف) و همچنین متغیرهای عملیات جوشکاری همچون دمای پیشگرم، میزان حرارت ورودی، عملیات حرارتی پسگرم و تکنیک های جوشکاری چند لایه و چند پاسه بر تغییرات ساختاری و سختی منطقه خط ذوب ومنطقه HAZHAZ چدن نشکن پرلیتی مورد بررسی قرار گرفته شده است، نتایج آزمونهای متالوگرافی، میکروسختی سنجی، مایع نافذ و بازرسی چشمی نمونه های جوشکاری شده نشان می دهند که با تغییر حرارت ورودی و نوع الکترود مشکلات جوشکاری چدن نشکن پرلیتی در منطقه خط ذوب و منطقه HAZ همچون تغییرات سختی ، فازهای نامناسب، تغییر رنگ و تشکیل ترک از بین نرفته ولی این مشکلات در الکترودهای مختلف متفاوت می باشد. همچنین مناسبترین دمای پیشگرم ۳۰۰ درجه سانتی گراد تعیین گردید. علاوه بر این نتایج آزمون ها نشان می دهد که عملیات حرارتی پسگرم باعث کاهش سختی حداکثر در منطقه HAZ می گردد و استفاده از جوشکاری چند پاسه منجر به ایجاد منطقه ذوب کوچکتر با سختی کمتر در منطقه HAZ می شود.