سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر محمودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد اسماعیلیان – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محمود حیدر زاده سهی – دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق فولاد AISI H13 به روش پلاسما نیتروژندهی شد. شرایط نیتروژن دهی پلاسمایی ازجمله دما و زمان، ثابت در نظر گرفته شد ولی فشار جزئی نیتروژن در اتمسفر پلاسما به منظور حذف لایه سفید تغییر داده شد . ساختار نمونه های نیتروژن دهی شده توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند . همچنین پروفیل سختی نمون ههای نیتروژن دهی شده توسط میکروسختی سنج اندازه گیری شد . بررسی ها نشان داد که تغییر فشار جزیی نیتروژن در اتمسفر پلاسما تا مقدار ۴%N2 ، در دمای ۵۳۰درجه سانتیگراد و زمان ثابت، باعث حذف لایه سفید نشده و فقط ضخامت آن را کاهش می دهد، بدون آنکه تأ ثیری روی ضخامت لایه نفوذی داشته باشد . همچنین رفتار سایشی نمونه های نیتروژندهی شده با به کارگیری روش پین روی دیسک در دمای محیط واعمال نیروهای ۱۰ و ۳۰ نیوتن بررسی و مقدار کاهش وزن نمونه ها اندازه گیری شد. مشخص گردید که مقاومت به سایش نمونه ها نیتروژن دهی شده بسیار بیشتر از نمونه های عملیات نشده است. همچنین نمونه هایی که حاوی یک لایه سفید با ساختار همگن وسختی سطح بالا بودند، مقاومت به سایش بیشتری از خود نشان دادند.