سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محسن صارمی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مهدی محمدی ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

توانایی بازدارندگی ترکیب سدیم مولیبدات از خوردگی فولاد نرم در برجهای آبی خنک کننده در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین تاثیر سرعت حرکت آب خنک کننده ( اثر هیدرودینامیک ) به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر راندمان بازدارندگی مولیبدات بررسی شد . برای این منظور از روش متداول مطالعه خوردگی، آزمایش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی استفاده گردید . شبیه سازی منحنی های نایکوئیست بدست آمده از این آزمایش ها، با مدارهای الکتریکی معادل انجام شد . نتایج این بررسی ها نشان داد که سدیم مولیبدات قادر است سرعت خوردگی فولاد را در آبهای خنک کننده کاهش دهد . همچنین ایجاد یک حرکت نسبی بین نمونه و آب خنک کننده سبب بهبود بازدارندگی مولیبدات گردید . افزایش سرعت حرکت آب خنک کننده می تواند رسیدن یونهای مولیبدات و اکسیژن را به سطح تسهیل نموده و به این ترتیب بازدهی بیشتری از مولیبدات را نتیجه دهد، حال آنکه افزایش بیش از حد سرعت، سبب جداشدن مولیبدات از سطح و در نتیجه کاهش قدرت بازدارندگی آن خواهد شد