سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عامری – مرکز تحقیقات نیرو
محمد پوریوسفی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

استفاده از انرژی زمین گرمائی بعنوان یکی از منابع قابل تجدید انرژی بخاطر دو مزیت مهم عدم آلودگی محیط زیست و صرفه جوئی در مصرف سوخت های تجدید ناپذیر فسیلی مورد توجه قرار گرفته است . امروزه بیش از ۸۰ کشور در جهان از این انرژی تقریًبا ۶۰۰۰ MW برق و ۱۳۰۰۰ MW نیروی حرارتی تولید می کنند سیکل های رایج برای تولید انرژی الکتریکی از منابع ژئوترمال عبارتند از : نیروگاههای بخار خشک، تبخیر آنی و دو مداره . یکی از مهم ترین مسائل در بهره برداری از نیروگاههای ژئوترمال اثر پارامترهای مهم ترمودینامیکی سیکل بر عملکرد آنها می باشد . برخی از این پارامترها مانند آنتالپی سیال خروجی از سر چاه، فشار جدا کننده ها، فشار ورودی به توربین و فشار کندانسور اثرات مستقیم بر قدرت خروجی و راندمان حرارتی نیروگاه دارند . بدیهی است که با بهینه سازی این پارامترها می توان به یک بهره برداری مناسب و مطمئن دست یافت .
در این مقاله ابتدا اثرات پارامترهای یاد شده بر روی سیکلهای تبخیر آنی بوسیله ارائه روابط ترمودینامیکی و نمودارهای مربوطه بررسی گردیده و سپس محدودیت های اجزاء اصلی ( توربین، کندانسور و جدا کننده ) درمقابل تغییرات پارامترهای ترمودینامیکی مورد بحث قرار گرفته است . نهایتاً شرائط بهینه برای این اجزاء با توجه به محدودیتهای ذاتی و محیطی ارائه گردیده است .