سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج
ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج
روح الله قیصری – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده:

تمایل مولکولهای بلورهای مایع محدود شده برای سمت گیری در جهت خاص، هنگامی که در تماس با دیوار ظرف با فصل مشترک قرار می گیرند، آنکورینگ نام دارد. بسته به جهت گیری غالب مولکولهای مایع، این پدیده صفحه ای مایل و عمود بر فصل مشترک نامیده می شود. نظریه تابعی چگالی تصحیح شده جهت دار محدود را برای مطالعه نظری پدیده آنکورینگ مولکولهای مدل هم پوشان گائوسی سخت بکار برده ایم. در این بررسی بر هم کنش واقعی موسوم به پتانسیل میله- سطح بین مولکولهای بیضی وار و دیواره ها در نظر گرفته شده و پروفیل چگالی و پارامتر نظم مایع محدود شده را با نتایج شبیه سازی مونت کارلو مقایسه کرده ایم.