مقاله مطالعه اثر پير شدن و آنيل انحلالي بر جوش پذيري سوپرآلياژ اينکولوي ۸۰۰ به فولاد مقاوم به حرارت HP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر پير شدن و آنيل انحلالي بر جوش پذيري سوپرآلياژ اينکولوي ۸۰۰ به فولاد مقاوم به حرارت HP
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزساختار
مقاله جوش پذيري
مقاله فولاد مقاوم به حرارت HP
مقاله اينکولوي ۸۰۰
مقاله آنيل انحلالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهملايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانيان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: کرمان پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ابتدا ريزساختار سوپرآلياژ اينکولوي ۸۰۰ در سه حالت مختلف آنيل شده بعد از پير شدن، آنيل انحلالي بعد از پير شدن و ريزساختار فولاد HP در حالت ريختگي بررسي گرديد. جوش پذيري دو آلياژ در شرايط مختلف ارزيابي گرديد. نتايج نشان داد که اينکولوي ۸۰۰ در شرايط پير شده از جوش پذيري مناسبي برخوردار نبوده و ترکهايي در ناحيه مجاور جوش اين آلياژ مشاهده شد. عمليات حرارتي آنيل انحلالي بر روي سوپرآلياژ اينکولوي ۸۰۰ پير شده باعث انحلال رسوبات تشکيل شده در مرحله پير شدن و برگشت ساختار ميکروسکوپي به حالت اوليه قبل از پير شدن و لذا باعث بهبود جوش پذيري گرديد. براي ارزيابي جوش پذيري از آزمايش وارسترينت استفاده شد.