سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی دلیربد – کارشناس ارشد مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد فلزی ، سازمان صنایع هو
محسن بختیاری – کارشناس مهندسی مواد – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

سوپر آلیاژ نیکل-کرم یک آلیاژ رسوب سخت است که پایداری خواص مکانیکی و خوردگی در دمای بالا سبب توسعه این آلیاژ در قطعات هوافضا شده است. پایداری خواص این آلیاژ بعلت حضور فازهای ثانویه متعددی است، که در اثر فرآیند ریخته گری و عملیات حرارتی در ریز ساختار آن شکل می گیرد. در این پژوهش سوپر آلیاژ IN718 برای مطالعه و ظاهرسازی این اجزا بکار گرفته شده است. سطح آماده سازی شده نمونه ها در معرض چندین محلول حکاکی در شرایط مختلف دمایی قرار گرفت و تصاویری از سطوح حکاکی شده با بزرگنمایی های مختلف تهیه شد. همچنین روش حکاکی الکترونیکی (الکترواچ) نیز استفاده شد و بهترین تصاویر ریزساختار تهیه شد. جهت بررسی بهتر فازها و صحت متالوگرافی انجام شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز تصاویری در بزرگنمایی بالا تهیه شد. درنهایت مشاهده شد که فازهای گاما را نمی توان با میکروسکوپ نوری مطالعه کرد باید با میکروسکوپ الکترونی بررسی شوند. همچنین یکسری کاربیدها در روش میکروسکوپ نوری که الکترواچ شده اند با وضوح عالی در مقایسه با روش حکاکی معمولی مشاهده شدند.