سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی احمدی – کارشناسی ارشد پترولوژی
محمدولی ولی زاده – دکترای پترولوژی
وادیم کامنتسکی – دکترای ژئوشیمی

چکیده:

ادخالهای ماگمایی با ادخالهای مذاب عبارتند از قطراتی از ماگما که در درون یک بلور محاط می شوند به دام می افتند. برمبنای این تعریف گستره استفاده از دانش تمام علم ماگماتیسم را در بر میگیرد.به نظر می رسد که این نوع مطالعات از سالهای بعد از ۱۹۹۳ شدت گرفته است. نمونه های مطالعه حاضر بلورهای کانی کروم اسپینل دارای ادخالهای ماگمایی مربوط به بازالتهای ۳منطقه از افیولیت کرمانشاه می باشد.