سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا حیدری – استادیار، مرکز تحقیقات فضایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امیرحسین آدمی – کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات فضایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

کنترل بردار تراست با پاشش مایع یکی از روشهای کاربردی کنترل و ناوبری در موشکها است. برای دستیابی به دانش طراحی این روش پس از شناخت پارامترهای مؤثر بر آن نیاز به شبیه سازی این روش است تا نحوه اثرگذاری پارامترها مشخص شده و امکان طراحی این روش برای یک سیستم خاص میسر شود. موضوع اصلی مورد بررسی در تحقیق حاضر، بررسی اثر لحاظ کردن احتراق به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر عملکرد سیستم کنترل بردار تراست با پاشش مایع در شبیه سازی آن است. بدین منظور با در نظر گرفتن یک هندسه خاص و پس از مطالعه شبکه بندی مسئله، در هر دو حالتِ بدون مدل سازی احتراق و با آن، فرایند شبیه سازی با استفاده از نرم افزار فلوئنت انجام شده است. جریان اصلی موتور با استفاده از کسر جرمی و مشخصات محصولات احتراق، منطبق بر موتور موشک واقعی تعریف و مکانیزم احتراق درون نازل به صورت سه معادله‌ای در نظر گرفته شده است، تا نتایج بدست آمده کاربردی‌تر شود. پارامترهای سیستم کنترل بردار تراست بر مبنای مقادیر کاربردی آن در موتورها یعنی پاشش با دبی نسبی ۱۰٪ موقعیت نسبی پاشش ۳۵٪ و زاویه پاشش ۳۰ درجه انتخاب شده است. در ادامه نتایج شبیه سازی ارائه و تحلیل گردیده است.