مقاله مطالعه ارتباط بين تمايز سلولي و بيان ژن SFL1 در گياه تراريخت تنباكو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ارتباط بين تمايز سلولي و بيان ژن SFL1 در گياه تراريخت تنباكو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايز
مقاله پروموتر
مقاله ژن SFL1 تنباكو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي بهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر گياهان تراريخت تنباكو حامل پروموتر ژن SFL1 بر گرفته از گياه ارابيدوپسيس ابتدا در محيط كشتMS تكثير گرديد. سپس از برگ گياهان تراريخت و غير تراريخت كالوس تهيه گرديد. كالوسها به محيط كشت باززايي منتقل گرديدند و در مراحل مختلف باززايي گياه نمونه هاي گياهي با روش رنگاميزي GUS حضور و بيان SFL1 مورد ارزيابي قرار گرفت. پروموتر ژن SFL1 در سلولهاي فعال از نظر تقسيم و همچنين در حال طويل شدن به خوبي بيان گرديد. احتمالا اين ژن در تقسيم و طويل شدن سلول در سيستم گياهي نقشي ايفا مي كند.