سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سولماز احمدیان – دانشجو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد
محمود خدامباشی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
بهروز شیران – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
محمدبرات شوشتری – دانشجو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی رابطه نشانگر ملکولی RAPD با صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی کشت هیدروپونیک در گیاه لوبیای معمولی توسط رگرسیون مرحله‌ای با نرم افزار SAS روی ۱۸ ژنوتیپ لوبیا انجام شد. آزمایشات با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD صورت گرفت. از ۶۰ آغازگر مورد استفاده ۳۰ آغازگر در بین ژنوتیپ‌ها پلیمورف نشان دادند، در مجموع ۳۲۹ باند تشکیل شد. ۲۳۹ نوار پلی مورف برابر با ۶۶٫۱۹ درصد چند شکلی برای مجموع آغازگرها بود. اندازه نوارها بین ۲۷۶-۳۳۹۶ جفت باز متغییر بود. داده های مولکولی (۰و۱) به عنوان متغییر مستقل و داده های بدست آمده از کشت هیدروپونیک به عنوان متغییر وابسته وارد مدل رگرسیونی شدند. این کار برای باندهایی که بالاترین ضریب تبیین را دارا بودند، انجام گردید. بنابراین با این کار قادریم از میان ژنوتیپ‌ها انتخاب بهتری را انجام بدهیم و کارهای اصلاحی را با بررسی بهتر توسط مارکرهای تخصصی انجام دهیم.