سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابراهیم فتایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشجوی دکتری مدیریت م
الهام شیخ جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی تهران
اکرم اوجاقی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان نمین ( استان اردبیل )

چکیده:

شهرک صنعتی (۲) اردبیل به مساحت تقریبی ۶۰۰هکتار در مختصات جغرافیایی ,ً۱۶/۹ ,َ۲۰ ْ ۳۸ـ ,ً۱۲/۳ َ ,۱۸ ْ ۳۸ عرض شمالی وً ,۱۲/۸ َ ,۲۷ ْ ۴۸ًـ ,۱۷/۰ َ ,۲۶ ْ ۴۸ طول شرقی و با گنجایش حدود ۶۷۸ واحد در ۹ گروه صنعتی در ۱۳ کیلومتری غرب اردبیل قرار گرفته است . در این مطالعه وضع موجود محیط زیست محدوده طرح از طریق جمع آوری اطلاعات و آزمایشهای آب، هوا، صدا و خاک بدست آمد . پیش بینی اثرات زیست محیطی بر اساس مستندات علمی و فنی و از طریق دانش، تجربیات و محاسبات عددی انجام گردید . اثرات مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت بررسی و معرفی گردیدند و در ارزیابی، دو گزینه " نه " و " اجرایی " مورد بررسی قرار گرفت . گزینه نه به این معنی که آثار زیست محیطی مترتب بر عدم اجرای پروژه چیست؟ در گزینه اجرائی آثار تمام فعالیتهای پروژه بر محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت . اهمیت و دامنه اثرات در دو فاز ساختمانی و بهره برداری موررد بررسی قرار گرفته و شدت و اهمیت اثرات بر فاکتورهای زیست محیطی در ماتریس لئوپولد وارد و تجزیه و تحلیل گردیدند . در چک لیست سنجشی نتایج حاصل از ماتریس اثرات مثبت و منفی در فازهای ساختمانی و بهره برداری مورد سنجش کامل قرار گرفته و گزینه بهینه انتخاب گردید . معدل نهایی دو گزینه " نه " و " اجرایی " به نفع گزینه اجرایی مثبت بوده و نتیجه آنکه ایجاد شهرک صنعتی (۲) اردبیل تایید می گردد . از مهم ترین پیامدهای مثبت طرح می توان به ایجاد اشتغال و رفاه نسبی، کاهش مهاجرت،کاهش مفاسد اجتماعی و سلامت روانی جامعه، اهمیت منطقه ای و ملی و کمک به افزایش طرح های توسعه آتی در منطقه به ویژه در بخش صنعت و افزایش ارزش افزوده ناشی از نیروی کار، تبدیل مواد اولیه به محصولات قابل مصرف در تولیدات صنعتی اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی در استان خواهد شد .