مقاله مطالعه ارگونوميک (شناسايي، پيش بيني و کنترل) خطاهاي انساني در يکي از اتاق هاي کنترل صنايع پتروشيمي با استفاده از روش SHERPA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه ارگونوميک (شناسايي، پيش بيني و کنترل) خطاهاي انساني در يکي از اتاق هاي کنترل صنايع پتروشيمي با استفاده از روش SHERPA
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي فاکتورهاي انساني
مقاله خطاي انساني
مقاله SHERPA
مقاله پتروشيمي
مقاله عسلويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكريان سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه در بسياري از محيط هاي شغلي نظير صنايع هسته اي، نظامي و شيميايي بروز يک خطاي انساني مي تواند به يک فاجعه تبديل شود. حوادث گوناگون در نقاط مختلف جهان شواهدي بر اين مدعاست که از آن جمله مي توان به حادثه هسته اي چرنوبيل درسال ۱۹۸۶، حادثه تري مايلند در سال ۱۹۷۹ و حادثه انفجار در صنايع شيميايي فليگسبورگ در سال ۱۹۷۴ نام برد. به همين دليل شناسايي خطاهاي انساني بويژه در سيستم هاي حساس و پيچيده و پيش بيني راههاي کنترلي، امري ضروري و اجتناب ناپذير محسوب مي شود.
روش کار: مطالعه حاضر يک پژوهش از نوع موردي محسوب مي شود که در شرکت متانول زاگرس عسلويه و بخش هاي مرتبط با آن اجرا شده است. براي جمع آوري داده هاي لازم و تکميل برگه هاي SHERPA از روش مشاهده، مصاحبه با متخصصين فرآيند، اپراتورهاي اتاق کنترل، بررسي اسناد و مدارک فني استفاده شده است.
نتايج: تجزيه وتحليل برگه هاي کار SHERPA نشان داد که تعداد کل خطاهاي انساني شناسايي شده در وظايف شغلي مورد بحث ۲۲۲ خطا مي باشد که از اين تعداد ۶۲/۴۸% خطا از نوع عملکردي, ۹۷/۳۱% خطا از نوع بازديدي, ۷۵/۶% خطا از نوع بازيابي, ۹/۰% خطاي انتخابي, و ۷/۱۱% خطا مربوط به تبادل اطلاعات بوده است.
نتيجه گيري: در نهايت مي توان اين نتيجه را استنباط نمود که اين روش در صنايع مختلف بخصوص صنايع شيميايي قابل اجرا بوده و در شناسايي خطاهاي انساني که مي تواند خطرات و حوادثي را در پي داشته باشد، بسيار مفيد و موثر مي باشد.