سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی وصنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرعباس شفیعی اردستانی – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مطالعه ای توسط مولفین این مقاله در حوزه استحکام نهایی عرضی ورقهای مستطیلی انجام شد که نتیجه آن درچهارمین هماش صنایع دریایی ارائه گردید [۱] . در همین راستا سعی بر آن شد تا استحکام نهایی ورقهای مستطیلی واقع درمعرض تنشهای فشاری درون صفحه ای طولی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا کلیه روابط ارایه شده در حوزه استحکام نهایی طولی ورقهای مستطیلی جمع آوری شده و مبانی استخراج آنها تشریح شود.