سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرعباس شفیعی اردستانی – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ورقهای مستطیلی کوچکترین اجزای سازه ای همچون کشتیها و سکوهای دریایی می باشند. از نقطه نظر ایمنی سازه ای و همچنین از دیدگاه اقتصادی، مشخص بودن استحکام نهایی این ورقها از اخمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از حالات بحرانی در بارگذاری این ورقها زمانی بوجود می آید که ورق در معرض تنشهای فشاری درون صفحه ای دو محوری قرار گیرد، روابط متعددی از جانب محققین مختلفی به منظور تعیین استحکام نهایی ورقهای مستطیلی در حالات بارگذاری تشریح شده ارائه گردیده است. در این مقاله سعی بر آنست که مبانی منطقی استخراج این روابط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دقت آنها در تعیین استحکام نهایی ورقهای مستطیلی واقع در معرض تنشهای درون صفحه ای عرضی مورد ارزیابی قرار گیرد.