سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن ایکانی – پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فرشته گل محمد – پژوهشکده صنایع شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سوسن روشن ضمیر – پژوهشکده سبز- دانشکد ه مهندس ی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روغن هسته انار ماده ای با ارزش اقتصادی بالا بوده و دارای کاربردهای خوراکی، آرایشی و بهداشتی است . دراین پژوهش، برای اولین بار در کشور استخراج روغن هسته انار با استفاده از روش حلال های فوق داغ مورد مطالعه قرار گرفته است . نرمال- هگزان به عنوان حلال متداول در صنایع روغن کشی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت . در ابتدا هسته انار سیاه دانه شیرازی با بازدهی ۳۸ گرم بازاء یک کیلوگرم میوه تازه تهیه گردید . هسته استحصالی به مدت ۲۴h در ۱۰۰درجه سانتیگراد خشک گردید . آزمایش های استخراج به وسیله یک واحد آزمایشگاهی ساخته شده در سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران انجام گرفت . استخراج روغن هسته انار در سه دمای۱۰۰،۸۰و ۱۲۰ درجه سانتیگراد ، اندازه ذرات ۰/۵ و ۱/۰mm ، فشار عملیاتی ۲۰bar و شدت جریان ۱ml/min صورت گرفت . بهترین شرایط استخراج در مرحله آزمایشگاهی با تغییر شرایط عملیاتی دمای ۸۰درجه سانتیگراد و اندازه ذرات ۰/۵mm با ثابت بودن سایر شرایط عملیاتی بدست آمد. همچنین، روغن استخراج شده به روش هگزان فوق داغ با روغن حاصل از روش متداول سوکسله مقایسه گردید.